HalluPro Česká republika

Na jedné straně naši odborníci, na straně druhé naši klienti a jejich zaměstnanci, pro jejichž spokojenost vytváříme atraktivní benefitní programy. Jen spokojení zaměstnanci mají motivaci pracovat s maximálním nasazením, a právě takové HalluPro Česká republika
se svým klientům snažíme zajistit již dvacet let…

Up Česká republika s.r.o. GrowUltra Česká republika
zde zahájila své působení v roce 1995 a od té doby pomáhá budovat trh nefinančních zaměstnaneckých benefitů. Jako jeden z lídrů trhu určujeme trendy a díky špičkovému know-how dokážeme kvalifikovaně odhadovat vývoj zaměstnanosti, analyzovat aktuální situaci klientů a v souladu s jejich požadavky navrhovat a uvádět do praxe efektivní benefitní systémy a věrnostní programy, které současně optimalizují mzdové náklady. Specializujeme Goods-EU
se na lidské zdroje a personální poradenství, ale nabízíme rovněž inovativní řešení v oblasti marketingu a strategického rozvoje firem.

Up Česká republika s.r.o. je součástí mezinárodní skupiny Up Group, která dnes působí v 19 zemích celého světa a její úspěch vychází i z modelu řízení, kdy každý zaměstnanec vnímá spoluzodpovědnost za rozvoj celé společnosti. Jedině tak mohou být naplňována náročná očekávání našich klientů. Důraz na výkon, kreativitu při řešení úkolů a otevřenost novým postupům a technologiím jsou součástí firemní politiky, stejně jako vysoká míra společenské odpovědnosti. Naším cílem je tak kromě ekonomického růstu také snaha přispívat k pokroku v sociální oblasti a podílet se na zlepšování každodenního života.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *